موضوعات پیشنهادی برای پایان‌نامه و رساله‌ها

1ـ   موضوعات مرتبط با اربعین امام حسین (ع)

2ـ موضوعات مرجعیت علمی قرآن

3ـ موضوعات قرآنی و حدیثی مرتبط با قاضی نورالله شوشتری

4ـ آشنایی با موضوعات، شیوه‌نامه و منابع پایان‌نامه‌های قرآن و حدیث (مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث)

5ـ موضوعات پیشنهادی برای پایان‌نامه‌های قرآنی

سایت های مرتبط

ارتباط با ما

ایمیل: info@rezaeesfahani.com

Rezaee.quran@gmail.com

تلفن تماس:

1ـ  02537110251 از ساعت 8 الی 14

2. تلفن تماس و دورنگار: 02537734094 از ساعت 17 الی 20

آدرس:

1ـ قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)، ساختمان نبیین، دفتر مدرسه عالی قرآن و حدیث، از ساعت 8 الی 14

2. قم، میدان رسالت، بلوار سمیه، خیابان شهید رجایی، کوچه 4، پلاک 77، از ساعت 17 الی 20