ترجمه گروهی قرآن کریم
مشخصات کتاب:
سرشناسه : رضایی اصفهانی، محمد علی 1341 -
عنوان و نام پدیدآور : ترجمه گروهی قرآن کریم/دکتر محمد علی رضایی اصفهانی و جمعی از پژوهشگران توصیفگر : قرآن
توصیفگر : طرح ترجمه گروهی قرآن مجید
توصیفگر : ترجمه های قرآن توصیفگر : زبان فارسی

عناوین اصلی کتاب شامل:
متن ترجمه قرآن کریم ؛ پی نوشته ترجمه قرآن

«مطالعه متن کتاب»

 

 

سایت های مرتبط

ارتباط با ما

ایمیل: info@rezaeesfahani.com

Rezaee.quran@gmail.com

تلفن تماس:

1ـ  02537110251 از ساعت 8 الی 14

2. تلفن تماس و دورنگار: 02537734094 از ساعت 17 الی 20

آدرس:

1ـ قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)، ساختمان نبیین، دفتر مدرسه عالی قرآن و حدیث، از ساعت 8 الی 14

2. قم، میدان رسالت، بلوار سمیه، خیابان شهید رجایی، کوچه 4، پلاک 77، از ساعت 17 الی 20