«کنگره دیدگاه های علوم قرآنی آیه ..فاضل لنکرانی» با حضور آیه ..اعرافی مدیر حوزه های علمیه و دکتر عباسی ریاست جامعه المصطفی(ص)  در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)  برگزار گردید 
 در این مراسم مقاله «اعجاز علمی قرآن در علوم طبیعی» از آقای عیسی نداقی دانش پژوه دوره دکتری قرآن وعلوم گرایش بهداشت و سلامت به عنوان مقاله برگزیده معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت 
همچنین دکتررضایی اصفهانی ریاست محترم مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث بعنوان نماینده جامعه المصطفی  مرکز همکار فعال کنگره  مورد تقدیر قرار گرفت

سایت های مرتبط

ارتباط با ما

ایمیل: info@rezaeesfahani.com

Rezaee.quran@gmail.com

تلفن تماس:

1ـ  02537110251 از ساعت 8 الی 14

2. تلفن تماس و دورنگار: 02537734094 از ساعت 17 الی 20

آدرس:

1ـ قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)، ساختمان نبیین، دفتر مدرسه عالی قرآن و حدیث، از ساعت 8 الی 14

2. قم، میدان رسالت، بلوار سمیه، خیابان شهید رجایی، کوچه 4، پلاک 77، از ساعت 17 الی 20