جلد اول کتاب سبک زندگی (مبانی و اصول عام سبک زندگی)، تألیف دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، توسط نشر معارف به چاپ رسید.

این کتاب حاوی مطالب ذیل می‌باشد:

1ـ مفهوم‌شناسی سبک زندگی

2ـ سرچشمه‌های سبک زندگی در قرآن و حدیث

3ـ تقسیم‌بندی سبک‌های زندگی

4ـ حیات حقیقی و الگوی آن

5ـ منابع سبک زندگی (وحی ـ سنت ـ عقل ـ علم ـ شهود ـ عرف)

6ـ مبانی سبک زندگی قرآنی

7ـ اصول سبک زندگی قرآنی (اصول ثابت و اصول متغییر)

شایان ذکر است جلد دوم این کتاب سال 1396 توسط همین انتشارات به چاپ رسیده بود.

سایت های مرتبط

ارتباط با ما

ایمیل: info@rezaeesfahani.com

Rezaee.quran@gmail.com

تلفن تماس:

1ـ  02537110251 از ساعت 8 الی 14

2. تلفن تماس و دورنگار: 02537734094 از ساعت 17 الی 20

آدرس:

1ـ قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)، ساختمان نبیین، دفتر مدرسه عالی قرآن و حدیث، از ساعت 8 الی 14

2. قم، میدان رسالت، بلوار سمیه، خیابان شهید رجایی، کوچه 4، پلاک 77، از ساعت 17 الی 20