كتاب‌هاي منتشر شده:

رديف

نام کتاب

انتشارات

سال

1

درآمدي بر تفسير علمي قرآن (دو چاپ)

اسوه

1375

2

شيوه‌هاي تحصيل و تدريس در حوزه‌هاي علميه (دو چاپ)

دفتر تبليغات اسلامي حوزه قم

1376

3

رابطه علم و دين در غرب

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

1379

4 و 5

پژوهشي در اعجاز علمي قرآن (چهار چاپ) (دو جلد)

كتاب مبين ـ انتشارات تفسير و علوم قرآن

1380

6

آموزه‌هاي تربيتي عاشورا (دو چاپ)

شهيد مسلم

1380

7

انس با قرآن (دو چاپ)

شهيد مسلم

1380

8

منطق تفسير قرآن (2) روش‌ها و گرايش‌هاي تفسير قرآن (سه چاپ)

جامعه المصطفيaالعالميه

1382

9

مناهج و اتجاهات للتفسير القرآن

جامعه المصطفيaالعالميه

1383

10

شگفتي‌هاي اعجاز آميز قرآن

نشر معارف

1383

11

ترجمه قرآن كريم

دارالذكر

1384

12

پرسش و پاسخ‌هاي قرآني (ج 1 ترنم مهر)

تفسير و علوم قرآن

1384

13

پرسش و پاسخ‌هاي قرآني (ج 2 شميم مهر)

تفسير و علوم قرآن

1384

14

پرسش و پاسخ‌هاي قرآني (ج 3 باران مهر)

تفسير و علوم قرآن

1384

15

تفسير مقدماتي

جامعه المصطفيaالعالميه

1384

16

تفسير قرآن مهر (سوره يوسف)

تفسير و علوم قرآن

1385

17

تفسير قرآن مهر (سوره توبه)

تفسير و علوم قرآن

1385

18

پرسش و پاسخ‌هاي قرآني (ج 5) علوم مهر

تفسير و علوم قرآن

1385

19

پرسش و پاسخ‌هاي قرآني (ج 6) دانش مهر

تفسير و علوم قرآن

1385

20

پرسش و پاسخ‌هاي قرآني (ج 7) روابط دختر و پسر(1)

تفسير و علوم قرآن

1385

21

پرسش و پاسخ‌هاي قرآني (ج 8) روابط دختر و پسر(2)

تفسير و علوم قرآن

1385

22

پرسش و پاسخ‌هاي قرآني (ج 9) پيامبر مهر(1)

تفسير و علوم قرآن

1385

23

پرسش و پاسخ‌هاي قرآني (ج 10) پيامبر مهر(2)

تفسير و علوم قرآن

1385

24

منطق ترجمه قرآن

جامعه المصطفيaالعالميه

1386

25

اعجازها و شگفتي‌هاي علمي قرآن

تفسير و علوم قرآن

1386

26

پرسش‌ و پاسخ‌هاي قرآني (ج 11) مهر مهدوي

تفسير و علوم قرآن

1387

27

پرسش‌ و پاسخ‌هاي قرآني (ج 12) مهر مهدوي در قرآن

تفسير و علوم قرآن

1387

28ـ49

تفسير قرآن مهر ج 1 ـ 22

پژوهش‌هاي تفسير و علوم قرآن

1387

50

دراسة مقارنة في مناهج التفسير واتجاهاته

مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلاميـ بيروت

2008 م

51

آيين محبت (امام شناسي از منظر امام رضاg)

انتشارات آستان قدس رضوي

1387

52

منطق تفسير قرآن (1)

انتشارات جامعه المصطفيaالعالميه

1387

53

صحيفه صحت (بهداشت و سلامت در نامه طلايي امام رضاg)

آستان قدس رضوي

1388

54

شرح بي‌نهايت (خداشناسي در روايات امام رضاg)

آستان قدس رضوي

1388

55

منطق تفسير 3

انتشارات جامعه المصطفيaالعالميه

1389

56

 شبهات جديد قرآني

نشر معارف

1390

57

سيماي مترجمان قرآن

تفسير و علوم قرآن

1389

58

پرسش‌و پاسخ‌هاي قرآني ج 13 ـ 16

تفسير و علوم قرآن

1389

59

تفسير قرآن مجيد (مهر جوان)

نسيم حيات

1390

60

تعامل قرآن و علوم

آثار دانشوران

1390

61

ترجمه آموزشي قرآن

نسيم حيات

1390

62

سير مطالعاتي در دانش‌هاي قرآني

تفسير و علوم قرآن

1391

63

اصول و روش‌هاي ترجمه قرآن

انتشارات جامعه المصطفيaالعالميه

1391

64

آشنايي با روش‌هاي تفسير قرآن

انتشارات جامعه المصطفيaالعالميه

1391

65

منطق تفسير (4) قرآن و مباحث جديد دانش تفسير

انتشارات جامعه المصطفيaالعالميه

1392

66

منطق تفسير (5) قرآن و علوم طبيعي و انساني

انتشارات جامعه المصطفيaالعالميه

1392

 

 

كتاب‌هاي ترجمه شده:

رديف

نام کتاب

زبان

مترجم

1

شگفتي‌ها و اعجاز‌هاي علمي قرآن

آذري

مقصود سائل‌اف

2

تفسير قرآن مهر (سوره‌ي يوسف)

آذري

سيد طهماسب جواد زده

3

روابط دختر و پسر (1 و 2)

آذري

راميل عظيم‌اف

4

تفسير مقدماتي

آذري

طغرل بابايف

5

منطق تفسير (2) روش‌ها و گرايش‌هاي تفسير قرآن

اردو

غلام محمد

6

انس با قرآن

اردو

سيد باقر رضا كاظمي

7

آموزه‌هاي تربيتي عاشورا

اردو

هندي

8

درآمدي بر تفسير علمي قرآن

اردو

ميرزا عسگري

9

منطق تفسير (1)

اردو

سيد نسيم حيدر زيدي

10

اعجاز‌ها و شگفتي‌هاي قرآن

اردو

سيد اختر نقوي

11

تفسير قرآن مهر (سوره‌ي آل عمران)

اردو

مسرور فيضي

12

تفسير قرآن مهر (سوره‌ي نساء)

اردو

كاشف رضا

13

تفسير قرآن مهر (سوره‌ي يوسف)

اردو

سيد منهال حدير

14

تفسير مهر (ج 1)

اردوي (پاكستاني)

محمد ياسين

15

تفسير مقدماتي

اردوي پاكستاني

علامه افتخار نقوي

16

سيماي سوره‌هاي قرآن

اردوي هندي

سيد عباس مهدي حسني

17

تفسير مقدماتي (سوره حمد و مقدمه)

اندونزيايي

الكاف

18

قرآن و علوم جديد

انگليسي

عون

19

آموزه‌هاي تربيتي عاشورا

بنگالي

سميع الحق

20

تفسير قرآن مهر (سوره مائده)

بنگالي

محمد عبداللطيف

21

انس با قرآن

تايلندي

محمد شريف

22

آموزه‌هاي تربيتي عاشورا

تايلندي

محمد شريف

23

درآمدي بر تفسير علمي

تركي

تركجال آكبال

24

كل مجلدات تفسير مهر

تركي استانبولي

تركجال آكبال ـ عرب اوغلو ـ آيدايش

25

قرآن و علوم جديد

عربي

هاشم ابوخمسين

26

منطق ترجمه قرآن

عربي

احمد ازرقي

27

منطق تفسير (3)

عربي

احمد ازرقي

28

منطق تفسير (2) روش‌ها و گرايش‌هاي تفسير قرآن

عربي

قاسم بيضاوي (كعبي)

29

منطق تفسير (1) مباني و قواعد تفسير

عربي

ابوخمسين و ازرقي

30

پژوهشي در اعجاز علمي قرآن (1 و2)

عربي

ساعدي

31

منطق ترجمه قرآن

مالايو (اندونزي)

محمد صادق

32

تفسير قرآن مهر ( 1و 2)

هندي

علي عباس

33

تفسير مقدماتي

هندي

ماهر علي نمازي

34

شميم مهر

اردو پاکستاني

شبيه الحسن

35

پژوهشي در اعجاز علمي (1 و 2)

روسي

با واسطه آقاي هادوي

36

ترجمه گروهي قرآن کريم

اردو

دکتر علامه محمد حسين اکبر

 

سایت های مرتبط

ارتباط با ما

ایمیل: info@rezaeesfahani.com

Rezaee.quran@gmail.com

تلفن تماس:

1ـ  02537110251 از ساعت 8 الی 14

2. تلفن تماس و دورنگار: 02537734094 از ساعت 17 الی 20

آدرس:

1ـ قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)، ساختمان نبیین، دفتر مدرسه عالی قرآن و حدیث، از ساعت 8 الی 14

2. قم، میدان رسالت، بلوار سمیه، خیابان شهید رجایی، کوچه 4، پلاک 77، از ساعت 17 الی 20